Algemene leveringsvoorwaarden

Banketkoerier.nl BV / Oliebollenkoerier.nl BV / Oliebollengroothandel.nl BV

Bezoekadres:

Zuidergracht 47, hal 5
3763 LS SOEST
035-6035922
Sales@oliebollenkoerier.nl

Algemene leveringsvoorwaarden:

Definitie:
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Banketkoerier.nl BV, oliebollengroothandel.nl en Oliebollenkoerier.nl , hierna te noemen: ‘Leverancier’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Banketkoerier.nl BV, oliebollengroothandel.nl en Oliebollenkoerier.nl

Bestelling:

De opdrachtgever kan 24 uur per dag en 7 dagen per week bestellingen plaatsen via Banketkoerier.nl en Oliebollenkoerier.nl en oliebollengroothandel.nl. Alle producten kunnen tevens telefonisch of via de mail Sales@oliebollenkoerier.nl worden besteld. De opdracht is pas definitief als opdrachtgever een bevestiging van de Leverancier heeft ontvangen.

Opdrachtgever geeft bij de bestelling de gewenste bezorgdatum op.

Indien er meerdere afleveradressen zijn, dan kunnen deze in de online bestelling worden opgegeven of de opdrachtgever kan een Excel-bestand met de adresgegevens aanleveren. Als meerdere keren hetzelfde afleveradres wordt opgegeven, dan worden deze als aparte afleveringen gefactureerd.

De opdrachtgever kan een tekst voor een kaartje bij de Leverancier aanleveren. Dit kaartje wordt tezamen met de producten bezorgd. De tekst voor op de kaart dient door de opdrachtgever bij de bestelling te worden gevoegd. Eventuele fouten op de kaart, door bijvoorbeeld verkeerde aanlevering, zijn voor risico van de opdrachtgever.

Een logo wordt middels eetbare inkt op frost papier geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG of EPS bestand bij de bestelling (als bijlage) te worden gevoegd. Afwijkingen wat betreft kleur kunnen mogelijk zijn.

In een uitzonderlijk geval zou het voor kunnen komen dat de vraag het aanbod zo overstijgt, dat er niet voldoende producten op voorraad zijn/geproduceerd kunnen worden. In dit geval wordt direct na uw bestelling contact met u opgenomen. 

Bezorging

Voor alle producten van Leverancier geldt een levertijd van minimaal één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 17.00 uur is geplaatst. Met uitzondering van onze spoedservice.
Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van dinsdag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven, dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De opdrachtgever dient rekening te houden met sluitingsdagen en -tijden van de ontvanger. De Leverancier accepteert hiervoor geen verantwoording.

In het geval dat er op het afleveradres niemand aanwezig is, worden de producten bij een nabijgelegen adres afgeleverd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt het pakket weer meegenomen en dezelfde of de volgende werkdag opnieuw aangeboden. Na de tweede aanbieding zal het pakket retour afzender komen. De opdrachtgever wordt hierover achteraf niet geïnformeerd – de bestelling wordt als correct afgeleverd beschouwd.

De bestelling wordt afgeleverd bij de portier/ receptie van het door de opdrachtgever genoemde adres ter attentie van de door opdrachtgever opgegeven contactpersoon.de Leverancier is niet verantwoordelijk voor de verdere, (interne) distributie op het afleveradres. Indien de bestelling op een adres met meerdere ingangen moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de algemene receptie. Leverancier is ook in dit geval niet verantwoordelijk voor de verdere interne distributie.

de Leverancier stelt alles in het werk om de bestelling van opdrachtgever tijdig op het opgegeven adres te bezorgen. Echter, de Leverancier kan een levering nooit garanderen, daar er geen controle is over de verkeersdrukte, bereikbaarheid van het afleveradres en mogelijk andere belemmerende omstandigheden. De Leverancier kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL en DHL.

Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg)schade van het niet of onjuist afleveren van de bestelling, ongeacht de reden waarom deze niet (correct) is afgeleverd.

Facturering/Betalingsvoorwaarden

Voor zakelijke klanten geldt dat na de bestelling een bevestigingsmail gestuurd wordt. Als bijlage hierin is de factuur gevoegd. De betaling dient voor levering te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Voor particulieren geldt dat de betaling uitsluitend via Ideal gedaan kan worden, tenzij anders overeengekomen. 

Annulering

Nadat de Leverancier de opdracht van opdrachtgever per e-mail heeft bevestigd, kunt de bestelling niet meer geannuleerd worden of gewijzigd. Dit is uitsluitend mogelijk na overleg met Leverancier. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De annuleringskosten bedragen 25% van de totale orderwaarde exclusief bezorgingskosten.

Klachten

Op werkdagen kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van Leverancier. Dit kan telefonisch of via email. Klachten worden tot 7 dagen na levering van de opdracht in behandeling genomen.

Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Geschillen

Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.